loader

Shahana Hill

previous arrow
next arrow
Slider

check availability

วิลเลจฟาร์ม&ไวน์เนอรี่

เป็นแหล่งผลิตองุ่นคุณภาพดีสำหรับการแปรรูปเป็นไวน์ ที่มีพัฒนาการมายาวนาน กว่า 10 ปี พื้นที่ของ วิลเลจฟาร์ม มีอาณาบริเวณถึง 200 ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นที่สูงลาดเอียงเล็กน้อย อยู่ในเขตบ้านไผ่งาม อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ภูมิอากาศค่อนข้างเย็น และอยู่ในช่วงปลายของร่องมรสุมตะวันออก ที่พาด ผ่านมาจากชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้วยภูมิอากาศดังกล่าวเป็นสภาพที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการปลูกและ การพัฒนาไร่องุ่นให้ได้ผลดี