loader

Shahana Hill

previous arrow
next arrow
Slider

check availability

ผาเก็บตะวัน (อุทยานแห่งชาติทับลาน)

ผาเก็บตะวัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวต้นลานออก ดอกพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันอย่างเนืองแน่น ไม่ขาดสาย สามารถ ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าในยามเย็น และเป็นที่ตั้งของ หลักแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ที่ใหญ่ที่สุด